banner ts 2023 dot 1
banner ts 2023 dot 1
previous arrow
next arrow

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

1. Học bổng tài năng 
– 
Miễn 100% học phí toàn khóa đối với 01 Thủ khoa đầu vào cấp trường.
– Giảm 50% học phí toàn khóa đối với 02 Á khoa đầu vào cấp trường.
– Giảm 30% học phí toàn khóa đối với 30 Thủ khoa đầu vào của 30 ngành.

2. Chương trình “kết nối niềm tin” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có kết quả học tập trung bình – khá trở lên được vay học phí với lãi suất 0%. Chương trình phối hợp và do Quỹ Trái tim Hùng Hậu tiếp nhận và phê duyệt thực hiện.
– 
Học bổng Chắp cánh ước mơ, số lượng gồm 02 suất, giá trị 130.000.000đ/1 suất. 
– Học bổng Đồng hành cùng Hùng Hậu: giảm từ 15% đến 50% học phí toàn khóa.
– Học bổng Khuyến khích học tập, giá trị từ 2.000.000đ đến 4.000.000đ/1 suất.
– Học bổng Hoàng Như Mai, số lượng 10 suất, giá trị 2.000.000đ/1 suất.
– Học bổng Quang Trung, số lượng 10 suất, giá trị 3.000.000đ/1 suất.

3. Chính sách “Học tập suốt đời”:
– Tân sinh viên từ 26 – 30 tuổi: giảm 35% HP toàn khóa.
– Tân sinh viên từ 31 – 40 tuổi: giảm 50% HP toàn khóa.
– Tân sinh viên từ 41 – 50 tuổi: giảm 70% HP toàn khóa.
– Tân sinh viên từ 51 – 60 tuổi: giảm 85% HP toàn khóa.
– Tân sinh viên trên 60 tuổi: miễn HP 100% HP toàn khóa.

4. Các hỗ trợ khác
– Hỗ trợ 70% học phí toàn khóa cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh/bệnh binh hoặc người dân tộc thiểu số; hỗ trợ 50% học phí toàn khóa cho sinh viên mồ côi Cha hoặc Mẹ.           

VHU Lifestyle

Môi trường học tập

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Hoạt động sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Câu lạc bộ sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cơ hội việc làm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết đến Văn Hiến qua những kênh nào dưới đây? (có thể chọn nhiều kênh)