Xét tuyển đợt 3
Đánh giá năng lực đợt 2
previous arrow
next arrow

VHU Lifestyle

Môi trường học tập

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Hoạt động sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Câu lạc bộ sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cơ hội việc làm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Câu lạc bộ VHU

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

39 NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Mã ngành: 7340101
 
Chuyên ngành:
 • Quản trị kinh doanh;
 • Quản trị dự án.


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên kinh doanh; nhân viên phát triển thị trường; chuyên viên marketing; truyền thông…
 • Chuyên viên kế hoạch đầu tư, dự án, nhân sự, hành chính
 • Trở thành quản lý tại các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.

Mã ngành: 7340115

Chuyên ngành:

 • Marketing truyền thông;
 • Quản trị Marketing;
 • Digital Marketing


Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo: 

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.
 

Cơ hội nghề nghiệp:  

 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng tại các công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, dịch vụ, quảng cáo, truyền thông,…
 • Chuyên viên phòng phát triển và quản trị thương hiệu, chăm sóc khách hàng, quan hệ công chúng, phát triển sản phẩm.
 • Chuyên viên nghiên cứu hoạch định kế hoạch marketing, tổ chức sự kiện.
 • Chuyên gia kinh doanh; chuyên gia phát triển thị trường, chuyên gia marketing, truyền thông, giám đốc thương hiệu, giám đốc Marketing. 

Mã ngành: 7340121

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học. 

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Làm việc tại các doanh nghiệp: Quản trị viên thương mại, vị trí trong bộ phận kinh doanh, quản lý kinh doanh, quản lý khách hàng, điều hành kinh doanh, kinh doanh xuất nhập khẩu, phát triển thị trường, bộ phận kho vận;
 • Làm việc tại các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Quản lý và giám sát bán hàng, bộ phận nghiên cứu và phát triển;
 • Làm việc tại các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức thương mại quốc tế: Bộ phận phát triển thương mại quốc tế;
 • Làm vệc tại các viện nghiên cứu các trường đại học, cao đẳng: Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực thương mại.
 • Chuyên viên kinh doanh tại các công ty đa quốc gia; Chuyên viên tại các công ty kinh doanh ngoại tệ; Chuyên viên phụ trách các nhãn hàng quốc tế.

Mã ngành: 7340122

Chuyên ngành: Thương mại điện tử.

Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến.
 • Chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển công nghệ thông tin tại các công ty công nghệ thông tin.
 • Mở công ty hoặc quản trị website riêng trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Mã ngành: 7340201

Chuyên ngành:

 • Tài chính doanh nghiệp;
 • Tài chính – ngân hàng


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên tư vấn tài chính tại các ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán, bảo hiểm,…
 • Có thể trở thành trưởng phòng, giám đốc tài chính (CFO) tại các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình.
 • Chuyên gia tư vấn, quản lý danh mục đầu tư tại các công ty và quỹ đầu tư.

Mã ngành: 7340205

Chuyên ngành: Công nghệ tài chính

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

Chương trình đào tạo:

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên hoạch định chiến lược, quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính tại các cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực, các cơ quan/tổ chức nghiên cứu phát triển công nghệ, các phòng thí nghiệm sáng tạo,…
 • Chuyên viên công nghệ tài chính, phát triển công nghệ tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính mới tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán;
 • Chuyên viên làm việc tại các công ty phát triển công nghệ, các công ty công nghệ tài chính, các công ty phát triển phần mềm, các công ty cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính;
 • Chuyên viên thẩm định tài sản, chuyên viên kinh doanh ngoại hối, chuyên viên phân tích rủi ro,…
 • Làm chủ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính;
 • Giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu,…
Mã ngành: 7340301

Chuyên ngành:
Kế toán

Tổ hợp môn xét tuyển:
 

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,…tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực
 • Kế toán bán hàng, kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kê toán xây dựng…
 • Có năng lực trở thành kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính…
 • Thanh tra kinh tế, nghiên cứ tài chính, giảng viên giảng dạy ngành kế toán.

Mã ngành: 7340302

Chuyên ngành: Kiểm toán

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00:Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C02: Toán, Văn, Hóa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên ngành Kiểm toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (big4) như: KPMG, Deloitte, PwC, E&Y. Các công ty kiểm toán độc lập; Cơ quan kiểm toán nhà nước; Cơ quan thuế; Các công ty thuộc tất cả các thành phần kinh tế, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, nông nghiệp; Các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại; Cơ quan thuế; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Các tổ chức kinh tế khác…..

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí như: Kế toán viên tại các đơn vị thành phần kinh tế; Kiểm toán viên độc lập; Kiểm toán viên nhà nước; Kiểm toán viên nội bộ; Quản tài viên; Chuyên viên phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, lập và phân tích dự toán; Chuyên viên kiểm soát tài chính, tư vấn tài chính, quản trị tài chính; Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục….

 

Mã ngành: 7340404

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Các vị trí công việc ngành quản trị nhân sự cũng giống như các bộ phận khác, ngành quản trị nhân sự cũng có đa dạng các vị trí công việc để các bạn lựa chọn và tìm hiểu chuyên sâu. Mỗi vị trí sẽ có một số đặc trưng khác nhau như: Hành chính nhân sự: Bạn có thể làm nhân viên trong phòng ban nhân sự hoặc lễ tân của công ty. Đây là vị trí có công việc tương đối nhẹ nhàng và có thu nhập ổn định, không chịu nhiều tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh.
 • Chuyên viên quản lý đào tạo: Nếu bạn cảm thấy mình có khả năng truyền đạt, giải thích đơn giản, dễ hiểu thì nên thử bắt đầu ở vị trí công việc này. Tại đây, bạn sẽ đảm nhận chuyên môn trong các chương trình đào tạo của công ty hàng tháng, hàng quý.
 • Chuyên viên, quản lý tuyển dụng: Bao gồm các hoạt động liên quan đến vấn đề tuyển dụng hành chánh nhân sự, phỏng vấn, đánh giá cũng như sắp xếp công việc cho nhân viên mới.
 • Hoạch định và đào tạo nhân sự: Nhiệm vụ của vị trí này là lên kế hoạch tìm kiếm nhân sự qua đa dạng các kênh khác nhau, đảm bảo tuyển dụng đủ nhân lực cho công ty trong thời gian quy định. Ngoài ra cũng có thể nhận nhiệm vụ đào tạo, truyền đạt kiến thức cho nhân viên mới.
 • Chuyên viên truyền thông: Với việc làm chuyên viên truyền thông, bạn sẽ làm việc chủ yếu trong nội bộ công ty và khéo léo giải quyết các vấn đề có thể phát sinh như các mối quan hệ, sự hợp tác giữa các phòng ban,… Bên cạnh đó, bạn có thể đảm nhận việc lên các ý tưởng sáng tạo để truyền thông cho hình ảnh của doanh nghiệp.

Mã ngành: 7380101

Chuyên ngành:

 • Luật dân sự;
 • Luật kinh tế;
 • Luật thương mại quốc tế;
 • Luật tài chính – ngân hàng


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên pháp lý trong ngân hàng, các tổ chức đầu tư, các công ty vừa và lớn. Có thể phát triển thành quản trị viên, nhà quản lý điều hành doanh nghiệp.
 • Chuyên viên pháp lý hoặc luật sư làm việc tại các công ty luật, văn phòng luật sư. Hoặc Trọng tài viên tại các trung tâm trọng tài thương mại.
 • Có thể đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan nhà nước như: thư ký/ thẩm phán làm việc tại Tòa án; Kiểm sát viên làm việc tại Viện Kiểm sát; Chấp hành viên làm việc tại cơ quan thi hành án…
 • Có thể trở thành giảng viên chuyên ngành luật tại các trường đại học, cao đẳng.
 
Mã ngành: 7420201
 
Chuyên ngành:
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ sinh học nông nghiệp (vật nuôi, thủy sản, cây trồng)


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A02: Toán, Lý, Sinh

B00: Toán, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên phân tích mẫu bệnh phẩm; cán bộ xét nghiệm trong bệnh viện, trung tâm y khoa.
 • Làm cho các trung tâm, các viện nghiên cứu về sinh học, môi trường, thực phẩm (viện công nghệ sinh học, viện công nghệ môi trường…), các cơ quan nghiên cứu về công nghệ vi sinh, công nghệ sinh học thực vật, công nghệ sinh học động vật, các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm
 • Tham gia kinh doanh hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm.
 
Mã ngành: 7480101
 
Chuyên ngành:
 • Khoa học dữ liệu;
 • Hệ thống thông tin


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa 

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh 

C01: Toán, Lý, Văn

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh 

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Kỹ sư phần mềm, chuyên viên quản lý sản phẩm, chuyên viên phát triển dữ liệu Java, Kỹ sư ứng dụng, quản lý hỗ trợ kỹ thuật, lập trình viên, kiến trúc sư phần mềm,…
 • Chuyên viên trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, Chuyên viên khai thác, xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu, Cán bộ/chuyên viên quản lý các dự án Công nghệ, Cán bộ tại các trung tâm Công nghệ thông tin của các tổ chức kinh tế và xã hội;
 • Chuyên gia tư vấn và xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ;
 • Cán bộ giảng dạy và nghiện cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Thông tin về dữ liêu lớn, ứng dụng cho các doanh nghiệp trong vấn đề phân tích định lượng;
Mã ngành: 7480201


Chuyên ngành:

 • Mạng máy tính và truyền thông;
 • An toàn thông tin;
 • Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia;
 • Công nghệ phần mềm


Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C01: Toán, Lý, Văn 

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh 

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

Lập trình viên, chuyên viên kiểm duyệt chất lượng phần mềm, chuyên viên kỹ thuật phần cứng máy tính, chuyên gia điều phối các dự án công nghệ thông tin,… tại các công ty phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần cứng.

Mã ngành: 7510605
 
Chuyên ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
 
Tổ hợp môn xét tuyển
 

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong sản xuất và dịch vụ
 • Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận hàng hóa
 • Chuyên viên thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí sản xuất và vận hành
 • Chuyên viên quản trị dịch vụ vận tải, kinh doanh xuất nhập khẩu, chăm sóc khách hàng tại công ty logistics.
Mã ngành: 7520207
 
Chuyên ngành:
 • Kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • Hệ thống nhúng và IoT;
 • Thiết kế vi mạch


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C01: Toán, Lý, Văn

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 150 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên tư vấn, thiết kế, vận hành, điều hành kỹ thuật tại các đài phát thanh, truyền hình.
 • Chuyên viên thiết kế truyền dẫn, vận hành, bảo trì tại các công ty điện tử, công ty viễn thông, công ty sản xuất phần mềm trên thiết bị di động,…
 • Kỹ sư thiết kế, vận hành, bảo trì kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất.
 • Chuyên viên tư vấn, thiết kế, phân tích mô phỏng tại các nhà máy, tập đoàn, công ty thương mại dịch vụ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
 • Chuyên viên tư vấn, thiết kế và vận hành tại các đài phát thanh, đài truyền hình, công ty tư vấn thiết kế mạng viễn thông, công ty sản xuất thiết bị điện tử viễn thông, những công ty sản xuất vi mạch; Chuyên viên thiết kế truyền dẫn, vận hành, bảo trì tại các công ty điện tử, viễn thông.
 • Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đảm nhận vai trò của Giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông.

Mã ngành: 7520320

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường

Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A02: Toán, Lý, Sinh

B00: Toán, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên viên tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát vận hành các công trình xử chất thải tại các đơn vị vấn, các sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy, nghiệp, các khu công nghiệp, khu đô thị các công trình xử môi trường;
 • Chuyên viên quản lý kỹ thuật tại các nhà máy xử lý nước cấp và nước tinh khiết;
 • Chuyên viên quan trắc và phân tích môi tường; Chuyên viên môi trường tại các phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp hoặc các đơn vị nhà nước;
 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực tư vấn và chuyên giao công nghệ, thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Chuyên viên phát triển chương trình tại các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực môi trường;
 • Chuyên viên quản lý an toàn vệ sinh môi trường lao động ở các đơn vị nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài;
 • Giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp nghề chuyên nghiệp và nghiên cứu viên các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
Mã ngành: 7540101

Chuyên ngành:
 • Công nghệ thực phẩm;
 • Công nghệ chế biến thực phẩm


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A02: Toán, Lý, Sinh

B00: Toán, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại các trung tâm dinh dưỡng, trung tâm y tế.
 • Chuyên viên làm việc tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu về lĩnh vực thực phẩm.
 • Chuyên viên kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, Nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm.
 • Kỹ sư quản lý dây chuyền sản xuất, bảo quản, đánh giá chất lượng sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm.
 • Giảng viên giảng dạy tại các cơ sở đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm.

Mã ngành: 7580201

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C01: Toán, Văn Lý

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp:

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng luôn rộng mở bởi nhu cầu nguồn nhân lực của ngành này mỗi năm lại tăng lên. Sinh viên với tấm bằng Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng khi ra trường sẽ không cần hoang mang lo lắng quá nhiều khi tìm kiếm cho mình một công việc thích hợp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu làm việc tại các cơ quan nhà nước; các trường Đại học, Cao đẳng; các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và các tổ chức:

 • Chỉ huy/ kỹ thuật phụ trách thi công công trình;
 • Giám sát thi công, thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng;
 • Kỹ sư giám sát nội bộ;
 • Kỹ sư quản lý chất lượng;
 • Kỹ sư quản lý dây chuyền sản xuất;
 • Chuyên viên tư vấn, lập dự toán, thiết kế kỹ thuật;
 • Thẩm tra thiết kế tại các công ty, tập đoàn xây dựng;
 • Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành xây dựng ở trong và ngoài nước.

Mã ngành: 7720301

Chuyên ngành: Điều dưỡng

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C08: Văn, Hóa, Sinh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 150 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.
 

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Điều dưỡng viên tại các bệnh viên, trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ Trung ương đến địa phương của cả nhà nước và tư nhân với vai trò khám và điều trị, chăm sóc các bệnh lý theo chuyên ngành của điều dưỡng.
 • Có thể tự mở các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tư vấn sức khỏe phục vụ cho cộng đồng.

Mã ngành: 7220201

Chuyên ngành:

 • Tiếng Anh thương mại;
 • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh;
 • Tiếng Anh biên – phiên dịch;
 • Tiếng Anh quan hệ quốc tế


Tổ hợp môn xét tuyển

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.
 • Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho các NXB, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí,…
 • Làm việc tại các cơ quan, tổ chức đối ngoại, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh.

Mã ngành: 7220203

Chuyên ngành: Tiếng Pháp thương mại

Tổ hợp môn xét tuyển

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.
 

Cơ hội nghề nghiệp

 • Biên dịch viên dịch thuật; Quản lý văn phòng làm việc hành chính nhân sự cho công ty liên doanh.
 • Hướng dẫn viên du lịch tại các khu du lịch nổi tiếng hay công ty du lịch và lễ tân khách sạn.
 • Giảng viên tại các trung tâm dạy tiếng Pháp, tư vấn du học Pháp hay các trường nghề đạo tạo tiếng Pháp.

Mã ngành: 7220209

Chuyên ngành:

 • Tiếng Nhật thương mại;
 • Tiếng Nhật biên – phiên dịch;
 • Tiếng Nhật giảng dạy


Tổ hợp môn xét tuyển

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Biên dịch viên, phiên dịch viên tiếng Nhật.
 • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục về tiếng Nhật.
 • Chuyên viên marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại tại các công ty. 100% vốn Nhật Bản hay liên doanh với Nhật Bản.
 • Chuyên viên hướng dẫn giao dịch với các đối tác Nhật Bản.
 • Làm việc tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn Nhật Bản.

Mã ngành: 7229030

Chuyên ngành:

 • Văn – Quản trị văn phòng;
 • Văn – Giảng dạy;
 • Văn – Truyền thông


Tổ hợp môn xét tuyển

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường phổ thông và các cơ sở đào tạo khác; các viện và các trung tâm nghiên cứu về văn học, báo chí, truyền thông
 • Chuyên viên tại các cơ quan thông tin, truyền thông cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã (như cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, tổ chức chính trị xã hội, kinh tế, ngoại giao…)
 • Phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, điều phối viên truyền thông và tổ chức sự kiện cho các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng
 • Công tác nhân sự, hành chính, văn phòng: Chuyên viên, nhân viên ở các cơ quan nhà nước, tập đoàn, doanh nghiệp.

Mã ngành: 7310101

Chuyên ngành:

 • Kinh doanh quốc tế;
 • Kinh tế số


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo: 

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

 Cơ hội nghề nghiệp: 

 • Chuyên viên, nhà quản lý tại các tổ chức quản lý kinh tế, cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, các viên nghiên cứu, các cơ quan phi chính phủ.
 • Chuyên viên hoặc quản lý tại các doanh nghiệp kinh doanh thuộc các lĩnh vực kinh tế quốc tế, kinh tế tài nguyên, đầu tư kinh doanh hoặc đầu tư tài chính.
 • Chuyên viên trong các lĩnh vực: đối ngoại, xuất nhập khẩu, hoạch định tài chính quốc tế, tư vấn đầu tư quốc tế, đối ngoại tại các cơ quan nước ngoài, các tập đoàn, …
 • Chuyên gia tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho công ty. 

Mã ngành: 7310206

Chuyên ngành:

 • Đối ngoại – Hợp tác quốc tế;
 • Truyền thông quốc tế

Tổ hợp môn xét tuyển:

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp, tổ chức có hợp tác quốc tế.
 • Làm việc tại bộ phận đối ngoại của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp, tổ chức có hợp tác quốc tế.
 • Làm việc trong các công ty, các lĩnh vực về tổ chức sự kiện, truyền thông, sản xuất sản phẩm truyền hình, tòa soạn, đài truyền hình.
 • Các lĩnh vực khác: Phát triển tổ chức, quan hệ công chúng, kinh doanh,… Tiếp tục học lên bậc cao hơn tại các ngành/ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Lịch sử thế giới, Đông phương học, Việt Nam học.
 

Mã ngành: 7310301

Chuyên ngành:

 • Xã hội học truyền thông đại chúng;
 • Xã hội học quản trị nhân sự và tổ chức xã hội.


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc trong lĩnh vực truyền thông – báo chí: Phóng viên, biên tập viên tại cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản; các tổ chức chính trị – xã hội – đoàn thể có liên quan đến thông tin, truyền thông; tổ chức sự kiện
 • Làm việc trong lĩnh vực hành chính công: Làm chuyên viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (văn hóa, lao động, dân số, giáo dục, y tế, thống kê, dân tộc, dân vận, tuyên giáo), cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội
 • Làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các trung tâm và viện nghiên cứu: Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; giảng dạy, tập huấn các khóa ngắn hạn cho các tổ chức, cộng đồng có nhu cầu; làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực xã hội khác nhau.

Mã ngành: 7310401

Chuyên ngành:

 • Tham vấn và trị liệu tâm lý;
 • Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại các trường học với vị trí phụ trách tâm lý học đường, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
 • Trị liệu tâm lý tại các bệnh viện tâm thần, các trung tâm tư vấn trị liệu tâm lý;
 • Chuyên viên tham vấn tâm lý tại các trung tâm tham vấn tâm lý, đường dây nóng, tổ chức phi chính phủ, kênh truyền thông, trung tâm phát thanh, đài truyền hình;
 • Chuyên viên quản trị nhân sự kiêm chuyên viên tham vấn tâm lý trong doanh nghiệp, các tổ chức;
 • Giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Mã ngành: 7310608

Chuyên ngành:

 • Nhật Bản học;
 • Hàn Quốc học;
 • Trung Quốc học


Tổ hợp môn xét tuyển

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

C00: Văn, Sử, Địa

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Cơ hội nghề nghiệp:

Trong bối cảnh kinh tế phát triển và hội nhập giữa các quốc gia trong khu vực thì nhu cầu nguồn nhân lực ngành Đông phương học rất rộng mở và cần thiết. Một số vị trí công việc sau khi tốt nghiệp ngành Đông phương học:

 • Nhân viên biên – phiên dịch tiếng Nhật/ Hàn/ Trung;
 • Nhân viên đối ngoại trong các doanh nghiệp Nhật/ Hàn/ Trung;
 • Hướng dẫn viên du lịch;
 • Nhân viên tư vấn du học Nhật/ Hàn/ Trung;
 • Giáo viên giảng dạy tại các trung tâm, trường CĐ-ĐH…

Ngoài ra, sinh viên ngành Đông Phương học còn có cơ hội học lên cao hoặc tìm học bổng du học khá dễ dàng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… để nâng cao năng lực nghề nghiệp và trải nghiệm nền văn hóa độc đáo tại các quốc gia phương Đông.

Mã ngành: 7310630

Chuyên ngành: Việt Nam học

Tổ hợp môn xét tuyển

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại các viện nghiên cứu văn hóa; quản lý văn hóa, các tổ chức văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục, khoa học, các tổ chức nước ngoài, các công ty lữ hành, du lịch; cơ quan văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; cơ quan hành chính, sự nghiệp; các tổ chức chính trị – xã hội; các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong – ngoài nước.
 • Làm việc trong cơ quan báo chí, tuyên truyền hoặc truyền thông,  tổ chức sự kiện.
 • Hướng dẫn viên du lịch hay quản trị lữ hành tại các công ty du lịch trong cả nước.
 • Lộ trình đào tạo chuẩn bị là 4 năm với 134 tín chỉ, học viên có thể tự chọn lộ trình 3 năm với 9 HK để tốt nghiệp sớm.
 • Đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, sinh viên thường xuyên tham gia thực thi tại doanh nghiệp quốc tế.
 • Lộ trình đào tạo chuẩn bị là 4 năm với 134 tín chỉ, học viên có thể tự chọn lộ trình 3 năm với 9 HK để tốt nghiệp sớm.
 • Đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, sinh viên thường xuyên tham gia thực thi tại doanh nghiệp quốc tế.
Mã ngành: 7320104


Chuyên ngành:

 • Sản xuất phim và quảng cáo;
 • Công nghệ truyền thông


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

C01: Toán, Lý, Văn

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh 

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Biên tập, xây dựng các chương trình truyền hình, phim ngắn, phóng sự, thiết kế các nội dung truyền hình, hay làm các kỹ xảo điện ảnh tại các công ty truyền hình, hãng sản xuất phim;
 • Quản lý, biên tập, xây dựng các nội dung báo chí, ấn phẩm, bìa sách tại các cơ quan báo chí, báo điện tử, nhà xuất bản;
 • Chuyên viên truyền thông trực tuyến, chuyên viên quản trị mạng xã hội, chuyên viên marketing trực tuyến, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên giao tiếp cộng đồng (PR), chuyên viên đối ngoại tại các công ty truyền thông, báo, đài;
 • Thiết kế logo, nhãn hiệu sản phẩm, bao bì sản phẩm, thiết kế biển quảng cáo, biển hiệu, phông nền làm phim quảng cáo, hoặc một hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty, doanh nghiệp;
 • Thiết kế website: thiết kế về giao diện, thiết kế chức năng website, hình ảnh và xây dựng nội dung website tại các công ty quảng cáo, marketing, giải trí, giáo dục;
 • Kỹ thuật viên quảng cáo trên google, facebook, zalo, youtube…
 • Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, giáo dục đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp có liên quan đến ngành.

Mã ngành: 7320108

Chuyên ngành:

 • Truyền thông và sáng tạo nội dung;
 • Tổ chức sự kiện


Tổ hợp môn xét tuyển

C00: Văn, Sử, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D14: Văn, Sử, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Biên tập viên làm việc tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền hình và các kênh truyền thông…
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quan hệ báo chí, chuyên viên xử lý khủng hoảng truyền thông, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên truyền thông nội bộ, chuyên viên sáng tạo nội dung, chuyên viên phân tích và tư vấn quan hệ công chúng, xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông tại các công ty truyền thông, các bộ và sở, ban, ngành liên quan đến truyền thông và phát triển thương hiệu.
 • Nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp về lĩnh vực truyền thông.

Mã ngành: 7810101

Chuyên ngành:

 • Quản trị du lịch;
 • Quản trị sự kiện du lịch


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Hướng dẫn viên du lịch, quản lý du lịch, điều hành tour, nhân viên marketing du lịch, quản trị và tổ chức sự kiện, tham gia giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.
 • Làm việc tại các công ty du lịch, các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh lữ hành, các đơn vị quản lý tài nguyên du lịch hay các trung tâm nghiên cứu…

Mã ngành: 7810103

Chuyên ngành:

 • Quản trị lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị – sự kiện; thiết kế tour tại các công ty trong và ngoài nước hoặc các tổ chức phi chính phủ; chuyên viên tại các Sở, ban, Ngành về Du lịch hoặc nghiên cứu, giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu,…

Mã ngành: 7810201

Chuyên ngành:

 • Quản trị khách sạn – khu du lịch;
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống


Tổ hợp môn xét tuyển

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Văn, Sử, Địa

C04: Toán, Văn, Địa

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Nhân viên tại các khách sạn, nhà hàng, resort, khu du lịch, nghỉ dưỡng.
 • Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành trên cả nước.
 • Các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch.
 • Bộ phận du lịch các Sở, Ban, Ngành.
 • Tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trong nước.

Mã ngành: 7210235

Chuyên ngành:

 • Đạo diễn điện ảnh, truyền hình;
 • Quay phim


Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Toán, Văn, Anh

V00: Toán, Lý, Vẽ

H01: Toán, Văn, Vẽ
(Môn Vẽ thì tại trường)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Công việc tại đoàn làm phim hoặc công ty sản xuất phim ở nhiều vị trí khác nhau, từ trợ lý đạo diễn, phó đạo diễn, đạo diễn cho đến phụ quay, quay phim, dựng phim hay người phụ trách lựa chọn diễn viên.
 • Làm việc trong các đài truyền hình, tham gia vào bộ phận sản xuất của các công ty quảng cáo, tập đoàn về marketing và digital.
 • Giảng dạy tại các trường, cơ sở đào tạo liên quan đến lĩnh vực đạo diễn, điện ảnh – truyền hình.
 • Làm việc trong các viện nghiên cứu và phát triển về điện ảnh, cơ quan hoạt động và quản lý nghệ thuật.

Mã ngành: 7210302

Chuyên ngành:

 • Sản xuất phim điện ảnh – truyền hình;
 • Dựng phim;
 • Thiết kế mỹ thuật điện ảnh, sân khấu;
 • Công nghệ hoạt hình


Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Toán, Văn, Anh

V00: Toán, Lý, Vẽ

H01: Toán, Văn, Vẽ
(Môn Vẽ thi tại trường)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Làm việc tại các hãng sản xuất phim, kênh truyền hình, hoặc công ty sản xuất nội dung độc lập, với vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, hoặc chuyên viên kỹ thuật.
 • Quản lý, biên tập, xây dựng các chương trình truyền hình, phim điện ảnh, nội dung báo chí tại các tại các đài truyền hình, đài phát thanh, báo mạng, báo in…
 • Làm việc trong lĩnh vực chỉnh sửa và hậu kỳ, bao gồm cắt ghép video, hiệu chỉnh màu sắc, âm thanh, và các hiệu ứng đặc biệt.
 • Tham gia vào việc thiết kế và quản lý các dự án liên quan đến sản xuất truyền hình, phim ảnh, quảng cáo, hoặc sự kiện.
 • Tham gia công tác giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo chuyên ngành về Điện ảnh Truyền hình.
 • Làm việc trong ngành quảng cáo, tạo ra các nội dung quảng cáo sáng tạo và thu hút trên nhiều phương tiện truyền thông.

Mã ngành: 7210205

Chuyên ngành:

 • Thanh nhạc thính phòng;
 • Thanh nhạc nhạc nhẹ


Tổ hợp môn xét tuyển

N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Tham gia giảng dạy tại ác trường học từ tiểu học lên đại học hoặc các trung tâm dạy nhạc.
 • Làm việc tại các nhà hát, nhạc viện, trung tâm văn hóa hay trở thành ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.
 • Hướng dẫn, dàn dựng các chương trình nghệ thuật quần chúng cho các đơn vị nghệ thuật quân đội, trung tâm văn hóa.

Mã ngành: 7210208

Chuyên ngành:

 • Piano cổ điển;
 • Piano ứng dụng;
 • Sản xuất âm nhạc;
 • Giảng dạy âm nhạc


Tổ hợp môn xét tuyển

N00: Xét tuyển môn Văn và Thi tuyển môn cơ sở ngành và chuyên ngành

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Trở thành nghệ sĩ biểu diễn độc lập hoặc trong các nhà hát, các cơ sở hoạt động nghệ thuật, âm nhạc.
 • Chuyên viên quản lý văn hóa nghệ thuật của các trung tâm, các sở ban ngành và các thiết chế – văn hóa nghệ thuật của tỉnh thành, biên tập viên các chương trình âm nhạc.
 • Tư vấn và tổ chức dàn dựng các chương trình, tham gia biểu diễn tại các sự kiện.
 • Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật.

Mã ngành: 7220204

Chuyên ngành:

 • Tiếng Trung thương mại;
 • Tiếng Trung biên – phiên dịch.


Tổ hợp môn xét tuyển

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Lộ trình đào tạo chuẩn là 4 năm với 134 tín chỉ, sinh viên rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm tùy vào số tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ, năm học.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan.
 • Chuyên viên Marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại, văn phòng trong các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán.
 • Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế, chuyên viên marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại tại các công ty 100% vốn Trung Quốc hay liên doanh với Trung Quốc.

VHU Lifestyle

Môi trường học tập

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Hoạt động sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Câu lạc bộ sinh viên

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Cơ hội việc làm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết đến Văn Hiến qua những kênh nào dưới đây? (có thể chọn nhiều kênh)